18 de dec. de 2013

Falando dos Minerais

1º ESO


Se tiveras un minuto para describir un mineral, presentar a súa localización minas e xacementos e explicar os seus usos tecnolóxicos, medicinais, etc... pensarías que che había faltar moito tempo.

Pois un minuto dá para moitas cousas, e se non o cres, repara no seguinte exercicio.


Material recompilado no curso de 1º B

Exercicio: Achega un dato, característica, anécdota da exposición feita por algún dos teus compañeiros/as.

Exemplo: No Balneario de Pambre hai fontes de augas SULFUROSAS.

11 de dec. de 2013

VideoConferencia de Jorge Mira

EDLG

Xa temos dispoñible a videoconferencia do Día da Ciencia en Galego deste ano. Como recordaredes o protagonista foi Jorge Mira, que nos falou de como se medían na Grecia Clásica as distancias entre Terra, Lúa e Sol.

Este tema encaixa moi ben con dous artigos redactados neste blog, o de Rocío Pérez e o de Richard Teixeira.

Sorprendeunos a capacidade de Jorge Mira para respostar a todas esas preguntas (foron moitísimas) que lle formularon dende os case 100 centros educativos de Galicia que nese momento estaban conectados.
No minuto 5:30 Jorge Mira fai unha mención ao noso blogue e manda saúdos para o IES de Palas de Rei. Mágoa que xusto nese momento a conexión se cortara. Obrigados Jorge!


10 de dec. de 2013

A Auga Potable

Noel Gavieiro 1º da ESO

Na clase de ciencias da natureza estudamos que se denomina “auga potable” ou auga para o consumo humano, a que pode ser consumida sen restrición, debido a que grazas a un proceso de purificación non representa un risco para a saúde. Así sabemos que a auga que chega ás nosas cidades e vilas, foi sometida a un proceso de potabilización.

Os procesos de potabilización son moi variados, van dende unha simple desinfección mediante a aplicación de cloro e de ozono para as augas de  manantiais ou subterráneas. Se a fonte de auga é superficial como a de un río ou un lago, o tratamento adoita consistir nun stripping (inxección de vapor de auga), filtración e desinfección. Tamén se pode conseguir auga potable procedente do mar mediante un proceso de desalinización e destilación.

Segundo a OMS, (Organización Mundial da Saúde), a auga debe cumprir uns requisitos para ser potable. Estos son moi variados:

1-Non debe ter subtancias nocivas para a saúde; é dicir, non levar contaminantes biolóxicos (microbios), químicos (organicos ou inorgánicos) ou radioactivos.

2-Debera ter unha porción determinada de gases e de sales inorgánicos disoltos.

3-Debera ser incolora ou translúcida.

4-O seu ph debe estar entre o 6,5 e o 8,5.

5-A auga potable tamén deberá ser inodora (sen olor) e insípide (sen sabor).


Todos sabemos que a auga é indispensable para a vida, de deixar de tomala morreríamos en poucos días.

Un 70% do noso corpo está constituido por auga. Haina no interior das nosas células, na saliva, entre os nosos órganos e nos nosos ósos.

E haina tamén, e moi rica, na aldea de Vilarfonxe (concello de Monterroso), nesta fonte que fotografou o compañeiro Camilo.

Fonte de Vilarfonxe - Tirada por Camilo García