29 de out. de 2013

Dúas historias con números

3º ESO

Estes dous vídeos que achegamos sérvennos para reflexionar sobre a relación que o ser humano tivo ao longo da Historia cos números.

 O primeiro ten que ver coas primeiras construccións numéricas feitas en tempos paleolíticos, cando a necesidade de contar atinxía só abstraccións moi simples. Mostra dese proceso son as actuais tribos de cazadores-recolectores que seguen a morar ao longo do noso planeta, e que por motivos xeográficos, históricos ou climáticos ficaron ailladas e non evoluíron dentro das civilizacións dominantes. Trátase dun corte dun documental no que un ancián aborixen australiano nos achega a súa maneira de contar.
O segundo é unha curta actual, gañadora dos premios ao mellor guión e a mellor dirección na XI Edición do Notodofilmfest. Dúas rapazas confunden a paixón polos descubrimentos numéricos do namorado dunha cun posible caso de infidelidade. O número PI é o protagonista involuntario deste engrello.

25 de out. de 2013

Para que serven as mates?

O vídeo matemático do momento titúlase "Beauty of Mathematics". Eu, ao igual que matematicasnarua, tiña outras referencias de beleza matemática. Mais o que si hai que recoñecer é que mostra moi ben a idea do que significa a abstracción e simplificación, a elaboración de modelos matemáticos, a conexión de enfoques alxébrico e xeométrico, e en resumo, a arte de entender a realidade.

Nese sentido é unha obra mestra.

21 de out. de 2013

Exposición de Astrónom@s

1º da ESO

Durante este curso de Ciencias Naturais habemos facer varias investigacións e exposicións sobre os contidos nas materias.

A primeira escollida foi sobre a vida e obra de 8 grandes astrónomos. Dividímonos por parellas e preparamos a intervención durante un minuto cada un/ha coa única axuda dunhas imaxes previamente seleccionadas que guiarían a exposición.


Exercicio Achega como comentario un dato, característica ou anécdota da vida e obra dun dos/as científicos/as presentados polos teus compañeiros/as.

17 de out. de 2013

O campo magnético terrestre

1º da ESO

Entre as características do noso planeta, hai unha que nos chamou especialmente a atención polo pouco que sabíamos dela. Trátase do campo magnético, unha envoltura invisible que nos protexe das radiacións do exterior e que fai apuntar as brúxulas cara o Norte.

Este artigo do blogue Francis (th)E mule News explica de onde provén o campo magnético terrestre e fálanos de que algún día as brúxulas apuntaron cara o Sul. O artigo está baseado na intervención do autor do blogue, o profesor Francis Villatoro, no programa de radio La Rosa de los Vientos.


Exercicio. Achega un dato ou característica que captaras do programa de radio escoitado na clase.

Exemplo: O núcleo da Terra é do tamaño de Marte e núcleo interno é do tamaño da Lúa


Ollando o Firmamento co Stellarium

1º da ESO

Aproveitando que temos instalado nos equipos Abalar a aplicación Stellarium fixemos un percorrido polos planetas e planetas ananos do noso sistema Solar. Cumprimentamos unhas táboas anotando distancias e observando características. Utilizamos internet para confirmar a existencia desa propiedade visualizada. Tamén ollamos para as estrelas máis visibles na noite e asociámolas a súa constelación e a outra estrela que denominamos compañeira.

Sandra I. Castro: "Neptuno ten unha grande mancha negra que é un burato na súa atmosfera

Exercicio: Achega a característica dun planeta exposta na clase e outra dunha das estrelas observadas.
TimeLine Xeolóxico

1º ESO

Os primeiros temas da materia de Ciencias Naturais de 1º da ESO tratan da situación da Terra no Universo e da súa composición. Para ter unha idea en perspectiva de como se formou o noso planeta, como foi evolucionando ata os nosos días, e o futuro que lle espera desde un punto de vista xeolóxico visionamos este vídeo sobre a Orixe da Terra e construímos un TimeLine coa súa Historia.

Debuxo realizado por Claudia Neyra

Exercicio: Achega na sección de comentarios un dato ou un acontecemento dos explicados no vídeo.

Exemplo: Hai 250M de anos, un cataclismo xeolóxico provocou a extinción do 95% das especies que habitaban a Terra.

16 de out. de 2013

As Enquisas On-Line

3º da ESO

Comezamos a materia de matemáticas polo bloque de Estatística onde aparecen conceptos de uso habitual como poboación, mostra representativa, diagrama de barras, ... e outros pouco coñecidos como nesgo e tendenciosidade.

Os estudos estatísticos requeren dun traballo previo de non pouca dificultade que consiste en deseñar os criterios para que a mostra na que se basee o estudo sexa representativa. Nada diso acontece nas enquisas on-line tan habituais nos medios dixitais.

Tomando como base o artigo Encuestas On-Line Buenas para Nada de José Cervera en eldiario.es onde se cuestiona a validez desta tipo de iniciativas, fixemos un percorrido polos diferentes xornais dixitais.

Escribindo colaborativamente nun documento compartido no Google Drive desta conta, fomos cumprimentando por parellas unha análise crítica das enquisas coas que nos íamos atopando.

Amosamos unha mostra do traballo feito durante unha sesión na aula de informática do noso centro. Podes acceder ao documento completo premendo aquí.Esta pregunta formulada polo xornal dixital elmundo.es refírese á catástrofe humanitaria ocorrida na illa italiana de Lampedusa, na que morreron no naufraxio dun barco arredor de cen inmigrantes que fuxían da guerra e da miseria. Ese barco tiña capacidade para cen persoas, non obstante, ían cincocentas. A pregunta é formulada de forma que dá a entender que a UE non fixo nada para evitar a catástrofe e polo tanto a maioría dos lectores votaron que si á enquisa. Esta enquisa ten un nesgo a favor da resposta afirmativa.


Esta pregunta foi formulada polo xornal EL Universal. Refírese aos venezolanos que expulsaron a uns diplomáticos de EEUU. Eles para vingarse expulsaron a tres diplomáticos venezolanos de EEUU. Normalmente nas enquisas suele haber respostas de ‘sí’ ou ‘non’, neste caso hai catro respostas para xustificar a pregunta. Esta pregunta respóstana os venezolanos que van estar a favor desta enquisa, en cambio os de EEUU van estar en contra. A mostra non é representativa porque vai dirixida aos venezolanos. 

 


Esta enquisa foi formulada polo xornal deportivo Mundo Deportivo na súa páxina web (mundodeportivo.com). Trata sobre preguntar aos lectores do periódico sobre o valor do extremo do Barcelona, Neymar Jr, despois deste inicio de tempada. Os lectores deste xornal son maioritariamente fans do Fútbol Club Barcelona e adoran aos xogadores dese equipo. O 55% dos votantes creen que o seu valor é de máis de cen millóns, unha cifra realmente alta. Ao ver esta pregunta, a resposta xa incita a responder unha cifra de máis de cincuenta millóns xa que non deixan opcións por debaixo dos cincuenta e sete millóns. Se a xente quixese votar por exemplo unha cifra máis pequena coma vinte millóns seríalle completamente imposible. Aínda que comparando o precio de Bale e de “Ney”, o brasileño está tendo mellores cifras ca o galés custando case a metade.


 
Nesta enquisa feita polo periódico dixital Faro de Vigo, aparece a preguta de se se deberían controlar os móviles dos alumnos polos profesores. Hai unha gran maioría (92%) que vota que si, e una minoría (8%) vota que non. Seguramente deste 98% a maíoria seran pais dos alumnos, polo tanto aparece un nesgo significativo o estar a mostra implicada nunha das partes.


Esta pregunta formulada polo xornal dixital larazón.es contén información sobre o independentismo catalán. Tendo en conta que este xornal o le xente conservadora, españolista e de dereitas, a tendencia será á desaprobación popular da enquisa. Entón, todas as persoas que lean este xornal dixital, votarán que non. Polo tanto, non pode ser válida para ningún tipo de fin e prodúcese un nesgo neste sentido. Non obstante, debería ofrecerse a posibilidade de ter máis opcións ou alternativas porque pode haber diferentes opinións.Esta pregunta formulada no xornal elmundo.es refírese á aprobación da independencia de Cataluña. A mostra non é representativa xa que o xornal El Mundo é lido, normalmente, por xente conservadora, é dicir, que está a favor da unidade de España. Ten un nesgo a favor da resposta negativa porque a xente que o le non quere que Cataluña se independice. Se esta enquisa se publicase nun xornal independentista a maioría dos lectores votarían doutra maneira.