18/01/2013

"Estrutura dun Ecosistema" con Nubes de Tags

Seguindo a dinámica de dar repaso aos temas superados coas nubes de tags, acrecentamos o correspondente ao tema 4 deste curso de 2º da ESO de Ciencias Naturais, "Estrutura dun Ecosistema" (preme para ampliar)

O alumnado responderá nos comentarios ao seguinte exercicio:

Exercicio. Cos conceptos reflicitidos na nube de tags, elabora por parellas frases que conteñan (sinaladas en MAIÚSCULA) polos menos 3 desas palabras:

Exemplo: PRODUTORES, CONSUMIDORES e DESCOMPOÑEDORES forman parta da PIRÁMIDE TRÓFICA dun ECOSISTEMA

32 comentarios:

 1. Javier e Víctor13:26:00, 18/01/2013

  Un ECOSISTEMA está formado por a BIOCENOSE e polo BIOTOPO

  ResponderEliminar
 2. Paula García e Fátima Castro.13:26:00, 18/01/2013

  Nos ECOSISTEMAS, os seres vivos ocupan un HÁBITAT e un NICHO ecolóxico.

  ResponderEliminar
 3. Andrea Ayaso e Adrián Viña13:28:00, 18/01/2013

  O HÁBITAT é o lugar físico dun ECOSISTEMA onde viven os ANIMAIS.

  ResponderEliminar
 4. O DEPREDADOR observa a súa Presa no seu HÁBITAT

  ResponderEliminar
 5. Richard y Iván13:29:00, 18/01/2013

  Dentro das PIRÁMIDES TRÓFICAS estan:As pirámides de números,pirámides de BIOMASA e as pirámides de enerxía.

  ResponderEliminar
 6. Xeila e Mario V.13:29:00, 18/01/2013

  A relacions BIÓTICAS poden ser INTRAESPECÍFICA e ITERESPECIFÍCAS

  ResponderEliminar
 7. Paula García e Fátima Castro.13:30:00, 18/01/2013

  Hai varios tipos de relacións BIÓTICAS coma o PARASITISMO e o MUTUALISMO.

  ResponderEliminar
 8. Os ANIMAIS poden ser: PRESA ou DEPREDADOR

  ResponderEliminar
 9. Alicia e Clara13:32:00, 18/01/2013

  O DESCOMPOÑEDOR transforma a MATERIA orgánica en inorgánica, que pode ser utilizada de novo polo PRODUCTOR.

  ResponderEliminar
 10. A BIOCENOSE é a parte viva e o BIÓTOPO é a parte inorgánica do ECOSISTEMA.

  ResponderEliminar
 11. Paula García e Fátima Castro.13:33:00, 18/01/2013

  Dentro dos ECOSISTEMAS atopamos a BIOCENOSE, que é a parte viva, e o BIÓTOPO, que é a parte inorgánica.

  ResponderEliminar
 12. Un ANIMAL vive nun NICHO ecoloxico e no seu HÁBITAT

  ResponderEliminar
 13. Andrea López e Florencia13:34:00, 18/01/2013

  Hai varios tipos de PIRÁMIDES TRÓFICAS: de números, de BIOMASA e de enerxía.

  ResponderEliminar
 14. Xeila e Mario V.13:36:00, 18/01/2013

  O MUTUALISMO e o PARASITISMO son relacións BIÓTICAS INTERESPECÍFICAS

  ResponderEliminar
 15. O NICHO ecolóxico é o papel que desempeña unha especie no ECOSISTEMA en relación co seu HÁBITAT e con outras especies.

  ResponderEliminar
 16. Diego e Adrián Rúa13:36:00, 18/01/2013

  O HÁBITAT é o lugar físico dun ECOSISTEMA onde viven os ANIMAIS dunha especie.

  ResponderEliminar
 17. Ángel e Samuel13:36:00, 18/01/2013

  O ECOESFERA é o conxunto de todos os ECOSISTEMAS nos que a BIOSFERA é a parte viva.

  ResponderEliminar
 18. Andrea Ayaso e Adrián Viña13:37:00, 18/01/2013

  Os ANIMAIS DESCOMPOÑEDORES transforman a MATERIA orgánica en inorgánica, que pode ser utilizada de novo polos PRODUCTORES.

  ResponderEliminar
 19. Paula García e Fátima Castro.13:37:00, 18/01/2013

  O PARASITISMO e o MUTUALISMO son relacións INTERESPECÍFICAS.

  ResponderEliminar
 20. Víctor e Javier13:37:00, 18/01/2013

  As relacións TRÓFICAS pódense representar en forma de CADEAS, redes ou PIRÁMIDES tróficas

  ResponderEliminar
 21. Andrea López e Florencia13:37:00, 18/01/2013

  As diferentes poboacións que habitan nun ecosistema teñen un mecanismo regulador denominado sistema DEPREDADOR-PRESA.

  ResponderEliminar
 22. Un ANIMAL DEPREDADOR está na cume da PIRÁMIDE alimenticia

  ResponderEliminar
 23. Richard y Iván13:38:00, 18/01/2013

  Os seres vivos dun ECOSISTEMA erciariospódense clasificar segundo a forma en que obteñen estes alimentos en: CONSUMIDORES primarios,secundarios,terciarios e en PRODUTORES e DESCOMPOÑEDORES.

  ResponderEliminar
 24. Xeila e Mario V.13:39:00, 18/01/2013

  Os DEPREDADORES son ANIMAIS CONSUMIDORES.

  ResponderEliminar
 25. Nunha PIRÁMIDE TRÓFICA hai CONSUMIDORES e PRODUCTORES

  ResponderEliminar
 26. Ángel e Samuel13:40:00, 18/01/2013

  Nunha CADEA TRÓFICA, o CONSUMIDOR secundario é a PRESA do CONSUMIDOR terciario.

  ResponderEliminar
 27. Non é o mismo o HÁBITAT dun ÁNIMAL que o NICHO

  ResponderEliminar
 28. Andrea Ayaso e Adrián Viña13:40:00, 18/01/2013

  Un tipo de PIRÁMIDE TRÓFICA é a PIRÁMIDE de BIOMASA.

  ResponderEliminar
 29. Alicia e Clara13:40:00, 18/01/2013

  Denomínase BIOMASA a cantidade de MATERIA orgánica de un ECOSISTEMA.

  ResponderEliminar
 30. Xeila e Mario V.13:43:00, 18/01/2013

  Un ANIMAL é un ser vivo, os seres vivos forman parte da BIOCENOSE que á súa vez forma parte do ECOSISTEMA

  ResponderEliminar
 31. Richard y Iván13:43:00, 18/01/2013

  Na CADEA TRÓFICA participan o CONSUMIDOR terciario, secundario, primario, e PRODUCTORES.

  ResponderEliminar
 32. Diego e Adrián Rúa13:46:00, 18/01/2013

  As plantas son PRODUCTORAS e aliméntanse de MATERIA inorgánica situada no seu ECOSISTEMA para transformala en orgánica.

  ResponderEliminar