22/02/2013

Ecosistemas con GIMP e códigos QR

Traballo realizado polo alumnado de 2º da ESO

 O traballo que presentamos foi realizado polo alumnado de 2º de ESO coa aplicación informática GIMP. Trátase dun sistema de edición dixital da imaxes que permite o tratamento utilizando a técnica de capas. É, ademais, un software libre e gratuito instalado en todos os equipos do Proxecto Abalar.

Cada parella tiña asignado un ecosistema. Procuraron unha imaxe de fondo en internet e foron acrecentando os elementos máis característicos establecendo entre eles as relacións bióticas correspondentes. Para lle dar homoxeneidade ao traballo e incorporar elementos innovadores, engadíronse códigos QR de texto, substitutivos de títulos e sinaturas, que identifican o ecosistema e os autores/as da composición.

Finalmente o traballo foi presentado coa axuda da Pizarra Dixital Interactiva en clase e exposto nos corredores do instituto.

Para a avaliación tivéronse en conta aspectos técnicos e curriculares. Valorouse o acabado final, a orixinalidade, a incorporación de filtros e outros retoques, uso de escalas, perspectivas e simetrías, etc...En cada composición debían estar presentes relacións bióticas entre os elementos incorporados, e na presentación se debía detallar as características climáticas, ambientais, xeográficas, ... do ecosistema e a  pirámide trófica correspondente, con presenza de individuos de cada nivel trófico.

   

O traballo complétase co seguinite exercicio a desenvolver nos comentarios:

Exercicio: A partir das presentacións realizadas polos teus compañeiros/as, elabora unha frase que recolla algún aspecto técnico ou algunha característica dos ecosistemas estudados.

56 comentarios:

 1. Paula (2º ESO)13:46:00, 22/02/2013

  No ecosistema de rios e regatos as gaivotas comen aos peixes.

  ResponderEliminar
 2. Xeila Vázquez (2º de ESO)13:46:00, 22/02/2013

  Nun escosistema desértico as temperaturas son extemas e a escasez de alimentos fan que non haxa vida humana

  ResponderEliminar
 3. Samuel ( 2º ESO )13:47:00, 22/02/2013

  Unha característica principal dos lugares desértico-polar é a súa temperatura media máis cálida, -10º.

  ResponderEliminar
 4. O ecosistema do deserto ártico caracterizase polas temperaturas extremas.

  ResponderEliminar
 5. Andrea L. (2ºE.S.O)13:48:00, 22/02/2013

  O Deserto Ártico cubre case 90 millóns cadrados do planeta, aínda que isto disminuíu notablemente polo efecto invernadoiro.

  ResponderEliminar
 6. Xeila Vázquez (2º de ESO)13:48:00, 22/02/2013

  Nos bosques ecuatoriais pódense atopar ábores que chegan a medir asta 20 metros de altura!

  ResponderEliminar
 7. No ecosistema desértico ártico non é posible a vida humana debido ao seu extremo clima.

  ResponderEliminar
 8. Fátima 2º ESO13:49:00, 22/02/2013

  Nos ecosistemas dos bosques meditérraneos, os lobos(súperdepredadores) soen atacar aos seres máis débiles ous aos enfermos.

  ResponderEliminar
 9. Iván vázquez Casanova13:50:00, 22/02/2013

  Neste ecosistema ecuatorial abitan moitas especies gracias a o seu clima.

  ResponderEliminar
 10. Clara (2º ESO)13:50:00, 22/02/2013

  As plantas que predominan na sabana son: as gramíneas mesturadas cunhas poucas árbores.

  ResponderEliminar
 11. No ecosistema de bosque caducifolio danse os climas típicos de Galicia.

  ResponderEliminar
 12. Andrea L. (2ºE.S.O)13:50:00, 22/02/2013

  O bosque caducifolio poderíase traducir como o bosque propio de Galicia.

  ResponderEliminar
 13. Os ecosistemas de lagos encóntranse nas desembocaduras dos ríos.

  ResponderEliminar
 14. Ángel (2º ESO)13:51:00, 22/02/2013

  No deserto polar hai poucas redes tróficas, porque hai poucas especies.

  ResponderEliminar
 15. Uxía( 2º ESO)13:51:00, 22/02/2013

  O bosque Mediterráneo caracterízase polo seu clima xa que hai moita diferenza entre o veŕan eo inverno

  ResponderEliminar
 16. No ecosistema de bosques en repoboación so hai dous consumidores secundarios: o raposo e a curuxa que comen a maioría dos primarios, por exemplo: o raposo come ao coello e ao corzo, principalmente, e a curuxa a ao rato.

  ResponderEliminar
 17. As vívoras do deséto cálido escóndense debaixo da area para que as súas presas non as avisten e así poder cazalas para almentarse.

  ResponderEliminar
 18. Fátima 2º ESO13:52:00, 22/02/2013

  As plantas do deserto non precisan moita agua, xa que se adecuaron ao clima extremo do seu ecosistema.

  ResponderEliminar
 19. No deserto ártico hai varias relacións tróficas;unha delas é a do lobo que come o cervo.

  ResponderEliminar
 20. Iván vázquez Casanova13:52:00, 22/02/2013

  No ecosistema deseroto calido podemos apreciar que as pranta que habitan alí non necesitan moita auga.

  ResponderEliminar
 21. No bosque Tropical nas zonas que están máis lonxe do Ecuador é máis largo o periodo seco.

  ResponderEliminar
 22. No ecosistema da estepa asiática viven moitos cabalos.

  ResponderEliminar
 23. Adrián R. (2º ESO)13:53:00, 22/02/2013

  No bosque caducifolio o lobo é o máximo depredador.

  ResponderEliminar
 24. Florencia Hornos13:53:00, 22/02/2013

  O bosque tropical esta húmido case todo o ano.

  ResponderEliminar
 25. Richard Teixeira(2º ESO)13:53:00, 22/02/2013

  No deserto calido hai prantas que nacesitan pouca auga

  ResponderEliminar
 26. Nas rexións tropicais e subtropicais hai unha época seca e outra húmida de pouca duración.

  ResponderEliminar
 27. Nos ecosistemas de lagos e marismas hai gran cantidade de alimento polo que hai moitos animais.

  ResponderEliminar
 28. Nas dunas hay pouca variedade de seres vivos, os mais
  abundantes son as aves

  ResponderEliminar
 29. Fátima 2º ESO13:54:00, 22/02/2013

  Os bosques de repoboación soen estar constituídos por eucaliptos e outras árbores non autóctonas.

  ResponderEliminar
 30. Existen poucas especies de animais y plantas por que hay temperaturas extremas que hay en los desertos articos.

  ResponderEliminar
 31. Nas dunas de Galiza danse climas temperados.

  ResponderEliminar
 32. No deserto ártico a temperatura máis cálida ao mes e de -10 graos.

  ResponderEliminar
 33. Dependendo das precipitacións e das mareas, as marismas poden ser de auga doce ou salgada.

  ResponderEliminar
 34. Ángel (2º ESO)13:55:00, 22/02/2013

  Os bosques de repoboación atopanse preto de ríos.

  ResponderEliminar
 35. A temperatura do bosque de repoboación está entre os 5 e os 15 graos no inverno e no outono, e no verán e na primavera está entre os 15 e os 30 graos.

  ResponderEliminar
 36. Uxía( 2º ESO)13:55:00, 22/02/2013

  A sabana é unha rexión de relevo plano,que ten como vexetación predominante as gramíneas,mesturadas con algunhas árbores a arbustos isolados.

  ResponderEliminar
 37. Hay unha duna protexida en Galicia.Extraordinario¡¡¡¡

  ResponderEliminar
 38. Os cardos mariños son comúns nas dunas galegas e non se recomendan tocar porque teñen numerosas púas.

  ResponderEliminar
 39. Adrián R. (2º ESO)13:56:00, 22/02/2013

  A estepa asiática ten unha relación de mutualismo entre os búfalos e os paxaros.

  ResponderEliminar
 40. O espazo das Dunas está protexido e está proposto para a "Red Natura".

  ResponderEliminar
 41. Florencia Hornos13:57:00, 22/02/2013

  Na sabana hay unha longa duración de clima seco.

  ResponderEliminar
 42. No ecosistema do bosque ecuatorial conviven indefinidas especies tanto animais como vexetais.

  ResponderEliminar
 43. Os bosques tropicais só ocupan un 2% do planeta.

  ResponderEliminar
 44. Nos bosques en repoboación,os eucaliptos,poboan a maioría dos montes de galicia maila a non ser árbores propiamente de galicia.

  ResponderEliminar
 45. Na estepa asiática as marmotas deben estar alerta para que o lince non as debore

  ResponderEliminar
 46. Nos desertos calidos hai cambios de temperatura bruscos

  ResponderEliminar
 47. No ecosistema do bosque de repoboación o raposo(cosumidor secundario) intenta comer as lebres(consumidor primario) pero as lebres, que teñen un oído fino, escoitano e fuxen.

  ResponderEliminar
 48. Os babuinos vivaen na sabana

  ResponderEliminar
 49. Alicia (2º ESO)13:57:00, 22/02/2013

  No ecosistema do Bosque Ecuatorial o bambú son prantas

  ResponderEliminar
 50. Fátima 2º ESO13:57:00, 22/02/2013

  Nas estepas asiáticas, os búfalos e os cabalos(consumidores primarios) comen a herba, polo tanto, hai unha relación biótica.

  ResponderEliminar
 51. Richard Teixeira(2º ESO)13:58:00, 22/02/2013

  Na sabana os paxaros chamados renita verdilla alimentanse dos microbios que hai nos bufalos.

  ResponderEliminar
 52. No deserto cálido nunca se poden atopar un camello e un canguro xuntos.

  ResponderEliminar
 53. No bosque mediterráneo o lobo observa os xabarís.

  ResponderEliminar
 54. As sabanas teñen unha terra moi fértil e só teñen dúas estaciós

  ResponderEliminar
 55. Adrián R. (2º ESO)13:58:00, 22/02/2013

  No bosque mediterráneo, as precipitacións son moi irregulares e de corta duración.

  ResponderEliminar
 56. No ecosistema da sabana hai pouca auga devido ás elevadas temperaturas.

  ResponderEliminar