07/11/2012

Repaso do Tema da Nutrición con Nubes de Tags

Como xa fixemos no tema 1 "A Célula" deseñamos unha sesión de repaso para o segundo tema da materia de Ciencias Naturais de 2º da ESO: "A Nutrición".

Cada alumn@ tivo que encher un formulario no seu computador consistente en cumprimentar un campo co seu nome e cinco campos cada un cunha palabra, un concepto, un proceso,... que tivera que ver co que acabábamos de traballar na aula.

Utilizamos a mesma técnica que na ocasión anterior: Formulario (módulo webform) en Drupal e wordle.net como xerador de nubes de tags.

A nosa nube foi a seguinte (clic para ampliar):Realizaremos un exercicio a través da sección de Comentarios para relacionar estes conceptos, clasificalos por temas, nomealos en determinados procedementos ... e reparar no que o grupo considerou que era "o importante".

Exercicio. Cos conceptos reflicitidos na nube de tags, elabora por parellas frases que conteñan (sinaladas en MAIÚSCULA) polos menos 3 desas palabras:

Exemplo:  A RESPIRACIÓN, o METABOLISMO e a EXCRECIÓN son procesos implicados na NUTRICIÓN dos ANIMAIS.

35 comentarios:

 1. A.Viña e Uxía09:37:00, 08/11/2012

  A ABSORCIÓN,a DIXESTIÓN e a EXESTIÓN forman parte do proceso dixestivo dos ANIMAIS.

  ResponderEliminar
 2. Andrea Ayaso e Fátima Castro.09:38:00, 08/11/2012

  O ESTOMA e o XILEMA forman parte do proceso de NUTRICIÓN da PLANTA.

  ResponderEliminar
 3. Andrea López e Florencia09:39:00, 08/11/2012

  A NUTRICIÓN dunha PLANTA comeza coa ABSORCIOŃ de sales e auga para elaborar o ZUME bruto.

  ResponderEliminar
 4. Ángel e Samuel09:39:00, 08/11/2012

  A RESPIRACIÓN dos RÉPTILES prodúcese grazas aos PULMÓNS.

  ResponderEliminar
 5. o proceso DIXESTIVO nos ANIMAIS consta de catro fases: INXESTIÓN, DIXESTIÓN, ABSORCIÓN e EXESTIÓN.

  ResponderEliminar
 6. Os ANIMAIS MAMIFEROS teñen un aparello RESPIRATORIO e un CIRCULATORIO que forman parte do proceso de NUTRICIÓN.

  ResponderEliminar
 7. Mario Castro e Javier Felipe09:44:00, 08/11/2012

  As VEAS,PLAQUETAS eo SANGUE son elementos do aparello CIRCULATORIO

  ResponderEliminar
 8. Andrea López e Florencia09:45:00, 08/11/2012

  Unha PLANTA utiliza a CLOROFILA para levar a cabo a FOTOSÍNTESE.

  ResponderEliminar
 9. Xeila Vázquez e Paula García.09:45:00, 08/11/2012

  O SANGUE é transportado pola ARTEIRA,pola VEA e pola CAPILAR. Todo esto forma parte do aparello CIRCULATORIO.

  ResponderEliminar
 10. Hai dous tipos de NUTRICIÓN:AUTÓTROFA e HETERÓTROFA

  ResponderEliminar
 11. Alicia e Clara09:45:00, 08/11/2012

  A RESPIRACIÓN traqueal realízase mediante a TRAQUEA e a RESPIRACIÓN pulmonar realízase mediante o PULMÓN.

  ResponderEliminar
 12. Andrea Ayaso e Fátima Castro.09:45:00, 08/11/2012

  A TRÁQUEA e a FARINXE forman parte da RESPIRACIÓN dos ANIMAIS que respiran con PULMÓN.

  ResponderEliminar
 13. A PLANTA utiliza o talo para transportar o ZUME bruto ás follas, xerado na RAÍZ.

  ResponderEliminar
 14. Ángel e Samuel09:49:00, 08/11/2012

  A RAÍZ realiza a ABSORCIÓN de nutrientes na PLANTA.

  ResponderEliminar
 15. O METABOLISMO forma parte do proceso da NUTRICIÓN e distinguense o CATABOLISMO e o ANABOLISMO.

  ResponderEliminar
 16. Andrea López e Florencia09:51:00, 08/11/2012

  Un animal con proceso QUIMIOSINTÉTICO de NUTRICIÓN é AUTÓTROFO.

  ResponderEliminar
 17. Xeila Vázquez e Paula García.09:53:00, 08/11/2012

  A PLANTA que é AUTÓTROFA realiza a FOTOSÍNTESE para producir osñixeno e MATERIA orgánica.

  ResponderEliminar
 18. Mario V. e Ares G.09:53:00, 08/11/2012

  As PLANTAS, teñen VASOS LIBERIANOS, que forman parte dun tecido chamado FLOEMA.

  ResponderEliminar
 19. Ángel e Samuel09:54:00, 08/11/2012

  A FARINXE e o ESÓFAGO forman parte do aparello DIXESTIVO dos ANIMAIS.

  ResponderEliminar
 20. Diego e Adrián Rúa09:54:00, 08/11/2012

  Unha PLANTA fai a FOTOSÍNTESE nos cloroplastos,donde se atopa a CLOROFILA

  ResponderEliminar
 21. Mario Castro e Javier Felipe09:55:00, 08/11/2012

  Algúns ANIMAIS acuáticos efectúan a RESPIRACIÓN através
  das BRANQUIAS

  ResponderEliminar
 22. Andrea Ayaso e Fátima Castro.09:55:00, 08/11/2012

  A EVOTRANSPIRACIÓN da AUGA forma parte do proceso de NUTRICIÓN da PLANTA.

  ResponderEliminar
 23. Andrea López e Florencia09:57:00, 08/11/2012

  A AVE SEGREDADORA de sal non ten aparato RESPIRATORIO como un MAMÍFERO.

  ResponderEliminar
 24. Alicia e Clara09:58:00, 08/11/2012

  Hai dous tipos de DIXESTIÓN:a EXTRACELULAR e a INTRACELULAR.

  ResponderEliminar
 25. Mario V. e Ares G.09:58:00, 08/11/2012

  Os ANIMAIS,teñen NUTRICIÓN HETERÓTROFA.

  ResponderEliminar
 26. A.Viña e Uxía09:58:00, 08/11/2012

  OS RÉPTILES,os ANFIBIOS e as AVES non son ANIMAIS MAMÍFEROS.

  ResponderEliminar
 27. Xeila Vázquez e Paula García.09:59:00, 08/11/2012

  A MATEIRA orgánica que se realiza na FOTOSÍNTESE sae dos cloroplastos onde se encontra a CLOROFILA.Esa MATERIA chámase ZUME elaborado.

  ResponderEliminar
 28. Richard y Iván10:02:00, 08/11/2012

  O CATABOLISMO predomina na NUTRICIÓN dos ANIMAIS, o ANABOLISMO predomina na nutrición das PRANTAS.

  ResponderEliminar
 29. Andrea López e Florencia10:02:00, 08/11/2012

  O aparato CIRCULATORIO dun MAMÍFERO ten un líquido chamado SANGUE que se move pola VEA e é bombeado polo CORAZÓN.

  ResponderEliminar
 30. No aparello CIRCULATORIO distinguense tres tipos de vasos nos vertevrados: ARTERIAS,VEAS e CAPILARES,por onde vai o SANGUE ata o CORAZÓN.

  ResponderEliminar
 31. Andrea Ayaso e Fátima Castro.10:02:00, 08/11/2012

  A ARTERIA, a VEA e o CAPILAR están no aparato CIRCULATORIO dos ANIMAIS.

  ResponderEliminar
 32. un RÉPTIL e un ANFIBIO normolamente non son HERVÍBOROS.

  ResponderEliminar
 33. A.Viña e Uxía10:05:00, 08/11/2012

  O transporte de ZUME elaborado realízano os vasos LIBERIANOS,que forman parte dun tecido chamado FLOEMA.

  ResponderEliminar
 34. Xeila Vázquez e Paula García.10:06:00, 08/11/2012

  O CORAZÓN bombea o SANGUE a través do aparello CIRCULATORIO.

  ResponderEliminar
 35. Diego e Adrián Rúa10:07:00, 08/11/2012

  Os ANIMAIS non realizan a FOTOSÍNTESE porque toman diretamente a MATERIA orgánica.

  ResponderEliminar