13/12/2012

Repaso do tema de "A Reprodución" con Nubes de Tags


Seguindo a dinámica de dar repaso aos temas superados coas nubes de tags, acrecentamos o correspondente ao tema 4 deste curso de 2º da ESO de Ciencias Naturais, "A Reprodución" (preme para ampliar)O alumnado responderá nos comentarios ao seguinte exercicio:

Exercicio. Cos conceptos reflicitidos na nube de tags, elabora por parellas frases que conteñan (sinaladas en MAIÚSCULA) polos menos 3 desas palabras:

Exemplo: O ÓVULO xerado nos OVARIOS dá lugar ao EMBRIÓN despois de se producir a FECUNDACIÓN.

38 comentarios:

 1. Ángel e Samuel13:20:00, 14/12/2012

  Hai dous tipos de FECUNDACIÓN: SEXUAL e ASEXUAL.

  ResponderEliminar
 2. Paula García e Fátima Castro.13:21:00, 14/12/2012

  O CÁLIZ está formado por SÉPALOS e a COROLA por pétalos.

  ResponderEliminar
 3. A.Viña e Uxía13:22:00, 14/12/2012

  Nos animais a REPRODUCIÓN ASEXUAL pode realizarse principalmente de dous xeitos:XEMACIÓN e ESCISIÓN.

  ResponderEliminar
 4. Xeila e Mario V.13:23:00, 14/12/2012

  As PLANTAS teñen PISTÍLO e CÁLIZ

  ResponderEliminar
 5. Richard y Iván13:23:00, 14/12/2012

  As PRANTAS estan formadas por:CALIZ,COROLA,PETALOS e SEPALOS.

  ResponderEliminar
 6. Brais e Adrián R.13:23:00, 14/12/2012

  As partes das PLANTAS son : PISTILO, SÉPALO, ESTILO,OVARIO,ÓVULO , filamento e estame.

  ResponderEliminar
 7. Paula García e Fátima Castro.13:24:00, 14/12/2012

  Os TESTÍCULOS,que son as GÓNADAS masculinas,producen ESPERMATOZOIDES.

  ResponderEliminar
 8. Ángel e Samuel13:24:00, 14/12/2012

  Os animais poden ser UNISEXUAIS ou HERMAFRODITAS. Os UNISEXUAIS poden presentar DIMORFISMO SEXUAL.

  ResponderEliminar
 9. Xeila e Mario V.13:24:00, 14/12/2012

  Os ANIMAIS poden ser OVÍPAROS ou VIVÍPAROS

  ResponderEliminar
 10. Alicia e Clara13:25:00, 14/12/2012

  Os animais que teñen REPRODUCIÓN ASEXUAL pode realizarse de dous xeitos: por XEMACIÓN ou por ESICIÓN.

  ResponderEliminar
 11. Andrea A. e Unai13:25:00, 14/12/2012

  Os GAMETOS femininos son os ÓVULOS e encóntranse nos OVARIOS. Os GAMETOS masculinos son os ESPERMATOZOIDES e encóntranse nos TESTÍCULOS.

  ResponderEliminar
 12. O CIGOTO que da lugar ao EMBRIÓN fórmase grazas a unión dun ÓVULO e de un ESPERMATOZOIDE.

  ResponderEliminar
 13. Brais e Adrián R.13:27:00, 14/12/2012

  A XEMACIÓN consiste na formación dunha XEMA no corpo do animal, pode ser XEMACIÓN individual ou XEMACIÓN colonial.

  ResponderEliminar
 14. A.Viña e Uxía13:27:00, 14/12/2012

  Ao logo do ciclo vital das PLANTAS pódense deiferenciar:
  o ESPORÓFITO e GAMETÓFICO.

  ResponderEliminar
 15. Xeila e Mario V.13:29:00, 14/12/2012

  A reproducción vexetativa pode ser por ESTOLÓNS , por TUBÉRCULOS e bulbos

  ResponderEliminar
 16. Richard y Iván13:29:00, 14/12/2012

  No OVARIO das PRANTAS realizase a POLIMIZCIÓN.

  ResponderEliminar
 17. Ángel e Samuel13:31:00, 14/12/2012

  Nos VIVÍPAROS, o EMBRIÓN está unido a nai a través da PLACENTA.

  ResponderEliminar
 18. Alicia e Clara13:31:00, 14/12/2012

  Nas femias, as gónadas son os OVARIOS,onde se producen os GAMETOS femeninos ou ÓVULOS.

  ResponderEliminar
 19. Andrea López e Florencia13:31:00, 14/12/2012

  As plantas teñen reprodución ASEXUAL mediante ESPORAS e o ciclo vital delas divídese en: ESPORÓFITO e GAMETÓFITO.

  ResponderEliminar
 20. Este comentario foi eliminado por un administrador do blog.

  ResponderEliminar
 21. Ángel e Samuel13:33:00, 14/12/2012

  O desenvolvemento do EMBRIÓN conclúe coa ECLOSIÓN das cubertas do ovo nos OVÍPAROS e nos OVOVIVÍPAROS, e co parto nos VIVÍPAROS.

  ResponderEliminar
 22. A.Viña e Uxía13:34:00, 14/12/2012

  A REPRODUCIÓN vexetativa baséase na capacidade para formar novos individuos a partir dun fragmento da PRANTA,chamado XEMA.Pódense distinguir as seguintes formas:ESTOLÓNS,bulbos é TUBÉRCULOS.

  ResponderEliminar
 23. Xeila e Mario V.13:35:00, 14/12/2012

  Este comentario foi eliminado por un administrador do blog.

  ResponderEliminar
 24. Brais e Adrián R.13:35:00, 14/12/2012

  Existen dous tipos de REPRODUCIÓN nas PLANTAS: vexetativa e por ESPORAS.

  ResponderEliminar
 25. Hai tres tipos de desenvolvemento embrionario VIVÍPARO, OVÍPARO E OVOVIVÍPARO

  ResponderEliminar
 26. Andrea López e Florencia13:35:00, 14/12/2012

  Os machos e as femias desenvoven uns órganos chamados GÓNADAS onde se forman os GAMETOS: TESTÍCULOS ou OVARIOS.

  ResponderEliminar
 27. Paula García e Fátima Castro.13:36:00, 14/12/2012

  Os animais UNISEXUAIS poden presentar DIMORFISMO SEXUAL.

  ResponderEliminar
 28. Richard y Iván13:36:00, 14/12/2012

  Este comentario foi eliminado por un administrador do blog.

  ResponderEliminar
 29. Andrea A. e Unai13:37:00, 14/12/2012

  As PLANTAS carecen de PLACENTA porque se REPRODUCEN mediante: TUBÉRCULOS, ESPORAS, POLINIZACIÓN, etc.

  ResponderEliminar
 30. Mario Castro e ARES GÓMEZ ESTÉVEZ13:38:00, 14/12/2012

  Este comentario foi eliminado por un administrador do blog.

  ResponderEliminar
 31. Ángel e Samuel13:38:00, 14/12/2012

  A FECUNDACIÓN é a unión dun óvulo e un ESPERMATOZOIDE con fusión dos seu núcleos para formar a célula ovo ou CIGOTO.

  ResponderEliminar
 32. Víctor e Felipe13:38:00, 14/12/2012

  O CÁLIZ, o PISTILO e o SÉPALO forman parte da flor

  ResponderEliminar
 33. Xeila e Mario V.13:39:00, 14/12/2012

  As PLANTAS teñen PÉTALOS de cores chamativos para atraer aos animais e estes axudan na POLINIZACIÓN destas

  ResponderEliminar
 34. Alicia e Clara13:39:00, 14/12/2012

  A FECUNDACIÓN é a unión dun ÓVULO e dun ESPERMATOZOIDE, coa función dos seus núcleos, para formar o cigoto.

  ResponderEliminar
 35. Brais e Adrián R.13:39:00, 14/12/2012

  Este comentario foi eliminado por un administrador do blog.

  ResponderEliminar
 36. Andrea López e Florencia13:42:00, 14/12/2012

  Este comentario foi eliminado por un administrador do blog.

  ResponderEliminar
 37. A.Viña e Uxía13:42:00, 14/12/2012

  O CÁLIZ é a envoltura máis EXTERNA,está formado por SÉPALOS.A COROLA é a máis interna e está constituída por PÉTALOS.

  ResponderEliminar
 38. Mario Castro e ARES GÓMEZ ESTÉVEZ.13:44:00, 14/12/2012

  O TESÌCULO e a GONADA do aparello REPRODUCTOR masculino.

  ResponderEliminar