21/10/2013

Exposición de Astrónom@s

1º da ESO

Durante este curso de Ciencias Naturais habemos facer varias investigacións e exposicións sobre os contidos nas materias.

A primeira escollida foi sobre a vida e obra de 8 grandes astrónomos. Dividímonos por parellas e preparamos a intervención durante un minuto cada un/ha coa única axuda dunhas imaxes previamente seleccionadas que guiarían a exposición.


Exercicio Achega como comentario un dato, característica ou anécdota da vida e obra dun dos/as científicos/as presentados polos teus compañeiros/as.

48 comentarios:

 1. pablodíaz 1ºA12:58:00, 28/10/2013

  Nicolás Copérnico naceu en Bologna e criose nunha familia de comerciantes

  ResponderEliminar
 2. Nicolás Copérnico defendeu que a Terra xiraba ao redor do Sol.( esta teoría coñeceuse coma teoría Heliocéntrica)

  ResponderEliminar
 3. Stephen Hawking padece unha enfermidade motoneuronac relacionaba coa escelose lateral amiotrófica

  ResponderEliminar
 4. Ramón Maria Aller aos 26 foi ordenado sacerdote

  ResponderEliminar
 5. Edwin Hubble captou a primeira fase que da lugar a un planeta.

  ResponderEliminar
 6. Ana Maria 1ºA13:04:00, 28/10/2013

  Johannes Kepler e Tycho Brade describiron os movementos elipticos dos planetas arredor do Sol (Leis de Kepler)

  ResponderEliminar
 7. Ramón María Aller especializouse no estudo de estrelas dobres.

  ResponderEliminar
 8. Stephen Hawking especializouse no estudo dos buratos negros.

  ResponderEliminar
 9. pablodíaz 1ºA13:06:00, 28/10/2013

  Di a lenda que Galileo Galilei subiu a cima da torre pizza e tirou dúas bolas de distinto tamaño para mostrar que caian ao mesmo tempo

  ResponderEliminar
 10. Galileo Galilei foi xulgado pola igrexa por defender que a Terra xiraba a redor do Sol
  (teoría heliocéntrica)

  ResponderEliminar
 11. A Stephen Hawking agasallarono cunha experiencia nunha nave simulando gravidade 0

  ResponderEliminar
 12. Noel Gavieiro 1ºA13:09:00, 28/10/2013

  Edwin Hubble demostrou que as millóns de galaxias que habia no universo se distanciaban unhas de outras a grandes velocidades como nunha explosión. [Compatible coa teoria do Big Bang.]

  ResponderEliminar
 13. Ramón María Aller estudou na Universidade de Oviedo e foi catedrático na Universidade de Santiago de Compostela.

  ResponderEliminar
 14. Noel Gavieiro 1ºA13:17:00, 28/10/2013

  A Ramón María Aller dedicáronlle no 2009 o día a unha omenaxe na universidade de Santiago de Compostela, e, no 2011 o día 19 de outubro o dia científico galego.

  ResponderEliminar
 15. Noel Gavieiro 1ºA13:21:00, 28/10/2013

  Galileo Galilei foi un astrónomo, filosofo, matemático e físico italiano.

  ResponderEliminar
 16. Ramón María Aller foi un astronomo galego, ademais de sacerdote e matematico

  ResponderEliminar
 17. Noel Gómez 1ºA13:23:00, 28/10/2013

  Johannes Keppler describiu un sistema planetario

  ResponderEliminar
 18. Galileo Galilei en 1609 utilizou un telescopio casero de 8 aumentos para demostrar as autoridades de Venecia o potencial de tal instrumento para os estudos dos cosmos

  ResponderEliminar
 19. Noel Gómez 1ºA13:25:00, 28/10/2013

  En 1606 Galileo construiu un telescopio que era bo para estudar os astros

  ResponderEliminar
 20. Noel Gómez 1ºA13:27:00, 28/10/2013

  Edwin Hubble captou a 1ª fase que da lugar a un planeta no ano 2005

  ResponderEliminar
 21. Kepler intentou demostrar que as distancias ao Sol viñan dadas por esferas no interior de poliedros

  ResponderEliminar
 22. Kepler e o nome de un satélite artificial que orbita buscando planetas extrasolares.

  ResponderEliminar
 23. Pablo García 1ºA13:34:00, 28/10/2013

  Ramón María Aller editou un libro "Astronomía a simple vista".

  ResponderEliminar
 24. Galileo Galilei descubriu mercurio e os catro satelites de Xupiter.Son:Europa,Ganimedes,Calisto e Io

  ResponderEliminar
 25. Steven Howking naceu en Oxford

  ResponderEliminar
 26. Claudia Neyra 1º B12:19:00, 29/10/2013

  Kepler naceu en Alemaña en 1571 e faleceu en 1630 desarrollou alí toda a súa vida.

  ResponderEliminar
 27. Ramón María Aller é galego, naceu en Lalín, foi astrónomo, catedrático e matemático.

  ResponderEliminar
 28. Steven Howking con 20 obtuvo un doctorado en octoloxía

  ResponderEliminar
 29. Edwin Hubble foi avogado e descubriu a teoría Big Bang

  ResponderEliminar
 30. Ramón María Aller editou dous libros. "Astronomía a simple vista e ensaios en galego".

  ResponderEliminar
 31. Puxéronlle o nome Aller a un dos cráteres da lúa

  ResponderEliminar
 32. Jocelyn Bell descubriu os pulsares

  ResponderEliminar
 33. Claudia Neyra 1º B12:27:00, 29/10/2013

  En 1630 Kepler observou unha supernova na Vía Láctea,a que máis tarde se chamaría "Estrela de Kepler".

  ResponderEliminar
 34. Galileo Galilea descubriu os catro satélites dos máis de sesenta de xúpiter

  ResponderEliminar
 35. Jocelyn mereceu o Premio Nobel mais déronllo ao seu mestre

  ResponderEliminar
 36. Stephen Hawking é físico especializado en burato negros.

  ResponderEliminar
 37. Steven Howking ten doce doctorados honoris causa

  ResponderEliminar
 38. Claudia Neyra 1º B12:29:00, 29/10/2013

  Kepler,xunto co seu amigo Tycho Brahe, descubriu que as órbitas elípticas non eran como pensaba Copérnico.

  ResponderEliminar
 39. Copérnico propuxo a teoría heliocéntrica.

  ResponderEliminar
 40. Ramón María Aller foi matemático na Universidade de Santiago de Compostela. O observatorio da Universidade leva o seu nome.

  ResponderEliminar
 41. A Johannes Kepler os seus pais ensináronlle astronomía

  ResponderEliminar
 42. Galileo Galilei confirmou a teoría de Copérnico coas súas observacións.

  ResponderEliminar
 43. No espazo hai un satelite cun telescopi orbitando co nome de Hubble.

  ResponderEliminar
 44. O telescopio de Hubble órbita arredor da terra.

  ResponderEliminar
 45. Edwin Hubble traballou de avogado e pasou a científico, comparou distancias; e descubriu que canto lonxe esta a galaxia mais alta era a súa velocidade.

  ResponderEliminar
 46. andrea varela 1ºB15:10:00, 05/11/2013

  grazas aos datos de tycho brahe, kepler puido ir deducindo as orbitas reales planetarias

  ResponderEliminar
 47. andrea varela 1ºB15:13:00, 05/11/2013

  cando kepler terminou os estudios , matriculouse na universidade de tubinga , en alemania

  ResponderEliminar
 48. andrea varela 1ºB15:16:00, 05/11/2013

  O astronomo Michael Maestlin enseñoulle o sistema heliocentrico de copernico a kepler por ser un dos mellores estudantes

  ResponderEliminar