10 de dec. de 2013

A Auga Potable

Noel Gavieiro 1º da ESO

Na clase de ciencias da natureza estudamos que se denomina “auga potable” ou auga para o consumo humano, a que pode ser consumida sen restrición, debido a que grazas a un proceso de purificación non representa un risco para a saúde. Así sabemos que a auga que chega ás nosas cidades e vilas, foi sometida a un proceso de potabilización.

Os procesos de potabilización son moi variados, van dende unha simple desinfección mediante a aplicación de cloro e de ozono para as augas de  manantiais ou subterráneas. Se a fonte de auga é superficial como a de un río ou un lago, o tratamento adoita consistir nun stripping (inxección de vapor de auga), filtración e desinfección. Tamén se pode conseguir auga potable procedente do mar mediante un proceso de desalinización e destilación.

Segundo a OMS, (Organización Mundial da Saúde), a auga debe cumprir uns requisitos para ser potable. Estos son moi variados:

1-Non debe ter subtancias nocivas para a saúde; é dicir, non levar contaminantes biolóxicos (microbios), químicos (organicos ou inorgánicos) ou radioactivos.

2-Debera ter unha porción determinada de gases e de sales inorgánicos disoltos.

3-Debera ser incolora ou translúcida.

4-O seu ph debe estar entre o 6,5 e o 8,5.

5-A auga potable tamén deberá ser inodora (sen olor) e insípide (sen sabor).


Todos sabemos que a auga é indispensable para a vida, de deixar de tomala morreríamos en poucos días.

Un 70% do noso corpo está constituido por auga. Haina no interior das nosas células, na saliva, entre os nosos órganos e nos nosos ósos.

E haina tamén, e moi rica, na aldea de Vilarfonxe (concello de Monterroso), nesta fonte que fotografou o compañeiro Camilo.

Fonte de Vilarfonxe - Tirada por Camilo García

Ningún comentario:

Publicar un comentario